Kortegolf radio

SSB radio + pactor Bolle

Bolle heeft een “kortegolf zend en ontvanger” aan boord. Dit is een radio waarmee grote afstanden overbrugd kunnen worden. Voor de radio is een vergunning, een licentie en een radioroepnaam nodig.

Zoals gezegd kun je met een kortegolf zend-ontvanger grote afstanden overbruggen. Dit is mogelijk omdat de zender op een vrij lage frequentie werkt en met een hoog vermogen kan zenden. De afstand is sterk afhankelijk van atmosferische omstandigheden. Je moet dan denken aan of het dag of nacht is, hoeveelheid bewolking, etc. Voor wie het naadje van de kous wil weten is hier een Wikipedia link.

In de zeilers wereld wordt de kortegolf radio vaak SSB radio genoemd. Niet geheel terecht maar okee, SSB klinkt wel aardig.

Onze SSB radio is gekoppeld aan een modem. Hiermee kunnen we databerichten versturen en ophalen. Het versturen van tekst gaat prima. Grotere plaatjes en filmpjes zijn echter uitgesloten. Eventjes surfen op internet is dus niet mogelijk via de SSB. e-mailen is wel mogelijk.

Als wij met de SSB radio proberen een e-mail te versturen of te bekijken dan maken we contact met een walstation. Deze walstations zijn opgezet en worden beheerd door radiozendamateurs. Ze zijn er over de hele wereld en met een beetje geluk zelfs midden op de oceaan te benaderen. Het systeem heet Winlink.

Om Winlink te kunnen gebruiken is een radioroepnaam, een callsign vereist. In de zendamateurwereld is het normaal aangesproken te worden met een callsign. Het is een letter cijfer combinatie die aan je toegewezen wordt als je de vergunning en licentie aanvraagt bij Agentschap Telecom.

Onze callsign is PD0HIN (PD-NUL-HIN). Het e-mail adres waarop we te bereiken zijn is mailinfo

Via hetzelfde Winlink is het voor ons mogelijk om onze positie door te geven.

Dus, HULDE aan de zendamateurs die deze leuke techniek levend houden! Toppers!